1. Algemene informatie

Hieronder krijgt de gebruiker algemene informatie over wat cookies zijn en welke soorten cookies er bestaan.

Wat zijn cookies?

Cookies en andere soortgelijke hulpmiddelen, zoals pixels, web bugs, enz. zijn tekst- of beeldbestanden die in de browser van de gebruiker worden geïnstalleerd wanneer de gebruiker toegang krijgt tot een onlinedienst.
Cookies maken het onder meer mogelijk om informatie over de gebruiker, de browser van de gebruiker, de apparaten van de gebruiker en de activiteit van de gebruiker op de website op te slaan en op te halen.

Welke soorten cookies zijn er?

Er zijn vele soorten cookies. Hieronder worden enkele classificaties van cookies gegeven, zonder noodzakelijkerwijs te impliceren dat deze dienst al deze soorten cookies gebruikt:

a) Afhankelijk van het bedrijf dat de cookies beheert:

 • First-party cookies: dit zijn cookies die naar het apparaat of de terminal van de gebruiker worden gestuurd vanaf de apparatuur of het domein van de eigenaar van een dienst, en door deze laatste worden beheerd.
 • Third-party cookies: zijn cookies die naar het apparaat of de terminal van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat niet wordt beheerd door de eigenaar van een dienst, maar door een derde die de via de cookies verkregen informatie verwerkt.

b) Afhankelijk van de bewaartermijn:

 • Sessie-cookies: dit zijn cookies die gegevens verzamelen en opslaan wanneer de gebruiker toegang krijgt tot een dienst en ophouden te bestaan zodra de gebruiker de dienst verlaat.
 • Permanente cookies: dit zijn cookies die een bepaalde duur hebben bepaald door de dienstverlener. De bewaartermijn kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren. Zij worden gebruikt om bepaalde parameters op te slaan en op te halen telkens wanneer de gebruiker een dienst bezoekt.

c) Afhankelijk van het doel:

 • Technische cookies: deze zijn essentieel en strikt noodzakelijk voor de goede werking en het gebruik van de verschillende opties of diensten die door de verantwoordelijken worden aangeboden. Bijvoorbeeld die worden gebruikt om de sessie open te houden, de responstijden, prestaties en optiebevestigingen te beheren, om veiligheidselementen te beheren, enz.
 • Functionele cookies: dit zijn cookies waarmee de gebruiker bepaalde kenmerken van een dienst kan aangeven of personaliseren. Bijvoorbeeld het instellen van de taal, de regionale instellingen of de browser.
 • Analytische cookies: dit zijn cookies waarmee wij het aantal unieke bezoekers kunnen tellen en het gebruik van een dienst kunnen analyseren om de belangstelling ervoor of voor bepaalde onderdelen ervan te meten. Een analytische cookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om na te gaan uit welke geografische gebieden de hoogste percentages gebruikers komen, welk product of welke dienst het populairst is, enz.
 • Advertentiecookies: dit zijn cookies die het beheer van advertentieruimtes in een dienst mogelijk maken.
 • Cookies voor gedragsgerichte reclame: dit zijn cookies die het beheer van advertenties met betrekking tot een bepaalde dienst mogelijk maken. De functie van deze cookies is het opslaan van informatie over het gedrag van gebruikers van een dienst, om vervolgens gepersonaliseerde reclame aan te bieden.

d) Andere technologieën:

 • Pixels, web bugs of trackers: ook bekend als tracking pixels, tracking pixels, pixel tags of conversion pixels, of web beacons. Dit zijn kleine transparante beelden van 1×1 pixel die in een dienst worden ingevoegd om de activiteit te meten. Zodra een bepaalde pagina van de dienst in een browser wordt geladen, wordt het beeld geladen en kunnen deze gegevens worden gemeten. Met trackingpixels kan doorgaans worden gevolgd hoe ver een bepaald gebruikers-IP door een onlinedienst is gegaan.
 • HTML5-opslag: hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de HTML5-technologie om bepaalde parameters in de browser van de gebruiker op te slaan die kunnen worden gebruikt om de browser van de gebruiker te identificeren.
 • Local shared objects (LSO): ook bekend als “flash cookies”, bestaat uit het opslaan van informatie zonder cookies op de computer van de gebruiker, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Adobe Flash Player-technologie.
 • Etags: dit is een mechanisme van het HTTP-protocol waarmee de cache die de gebruiker in zijn browser van een website opslaat, kan worden gevalideerd. Deze technologie wordt voornamelijk gebruikt om bandbreedte te besparen om meerdere keren dezelfde inhoud te downloaden te vermijden. Het kan echter ook worden gebruikt om de browser van de gebruiker te herkennen.
 • Canvas fingerprinting: dit is het genereren van een uniek formulier in de browser van de gebruiker met behulp van HTML5-webstandaardtechnologie om de computer van de gebruiker te identificeren.
 • Detectie van lettertypen: deze techniek bestaat uit het identificeren van de lettertypeconfiguratie van de computer van de gebruiker om een unieke identificatie van de computer te verkrijgen.
 • Browsercache: zoals de naam al aangeeft, bestaat deze techniek uit het opslaan van informatie in de browsercache.
 • WebGL: deze techniek maakt het mogelijk gebruik te maken van de 3D-weergavemogelijkheden van moderne browsers om een unieke identificatie van de apparatuur te verkrijgen, dankzij de verschillende configuraties van elk apparaat.


2. Specifieke informatie

Wie is verantwoordelijk voor deze service?

Deze service valt onder de verantwoordelijkheid van KOOLAIR, S.L. met fiscaal nummer B88190830, vennootschap gevestigd te C/ URANO, 26 – POLIGONO INDUSTRIAL Nº 2 “LA FUENSANTA”, 28936 MÓSTOLES (MADRID), en ingeschreven in het handelsregister van Madrid, Blad M-677700, Folio 146, Volume 38070, 1e inschrijving (hierna KOOLAIR).

Welke technologieën gebruiken we?

In het bijzonder gebruikt deze online dienst cookies en andere soortgelijke middelen voor de volgende doeleinden:

Doel Termijn Herkomst/Provider Meer informatie
Noodzakelijk 1 jaar CookieBot
Google (*)
YouTube (*)
Own
Cookiebot link
Google link
Youtube link
N/A
Marketing 1 jaar Google (*)
YouTube (*)
Google link
Youtube link
Statistieken 1 jaar Google (*) Google link
(*) Providers die niet gevestigd zijn in de Europese Unie of in landen met gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming

De via deze cookies verkregen informatie wordt opgeslagen op de servers van de genoemde providers, die zich in landen buiten de Europese Unie bevinden, over het algemeen in de Verenigde Staten, een land waarvan de wetgeving volgens de Europese autoriteiten geen adequaat niveau van gegevensbescherming garandeert. Door in te stemmen met het gebruik van deze cookies stemt u ook in met de internationale overdracht van uw persoonsgegevens naar de landen van de aangegeven providers.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

Wanneer de gebruiker de dienst voor het eerst bezoekt, krijgt hij een cookiemelding te zien waarin staat hoe hij zijn toestemming kan geven of weigeren.
Indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, kan hij de bovengenoemde cookies te allen tijde uitschakelen of verwijderen door de browseropties op zijn apparaat of terminal te configureren.
Gebruikers moeten er echter rekening mee houden dat als zij cookies weigeren of verwijderen, wij hun voorkeuren niet kunnen handhaven en sommige functies niet operationeel zullen zijn, zodat wij hun geen gepersonaliseerde diensten kunnen aanbieden en zij bij elk gebruik van de dienst als een nieuwe gebruiker verschijnen die gevraagd zal worden het gebruik van cookies toe te staan.
Hieronder geven wij links waar de gebruiker informatie kan vinden over het uitschakelen van cookies en dergelijke in de meest gebruikelijke browsers

Hoe beïnvloedt het gebruik van cookies de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker?

De meeste cookies verzamelen anonieme informatie, waardoor de identiteit van de gebruiker niet kan worden achterhaald, hoewel sommige van de opgenomen codes worden gebruikt om de browser van het gebruikte apparaat te identificeren of te individualiseren, en de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens van toepassing kan zijn. Daarom informeren wij u dat de via cookies verkregen informatie zal worden verwerkt voor de in dit cookiebeleid aangegeven doeleinden. Evenzo zal deze informatie ook worden verwerkt door die bedrijven die cookies verstrekken voor het doel dat is aangegeven in hun respectieve privacybeleid.
Aangezien deze codes het echter niet mogelijk maken de Gebruiker te identificeren, zijn de in de regelgeving inzake gegevensbescherming erkende rechten van toegang, rectificatie, verwijdering, bezwaar, beperking of overdraagbaarheid niet van toepassing, tenzij de Gebruiker aanvullende informatie kan verstrekken die het mogelijk maakt zijn identiteit te koppelen aan de identificatiecodes van zijn cookies.
U kunt een klacht indienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.aepd.es) indien u van mening bent dat uw recht op bescherming van persoonsgegevens is geschonden.

Verdere informatie

De gebruiker kan informatie opvragen met betrekking tot het gebruik van cookies die niet in dit cookiebeleid wordt gegeven door een e-mail te sturen naar info@koolair.com