Als u het wilt gebruiken en nog niet bent geregistreerd, vul dan a.u.b. het onderstaand formulier in:

    De gegevens van de natuurlijke personen die worden verstrekt, worden opgenomen in een bestand waarvoor KOOLAIR, S.A. met als adres: C/ URANO, 26 - POLÍGONO INDUSTRIAL Nº2 "LA FUENSANTA", 28936 MÓSTOLES (MADRID), verantwoordelijk is. Dit bestand heeft tot doel om uw contactverzoek te kunnen behandelen via een van de geboden contactmogelijkheden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden bewaard totdat uw verzoek naar tevredenheid is afgerond. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken en uw recht van toegang, rectificatie, annulering, opheffing, bezwaar, beperking en overdraagbaarheid uitoefenen via een brief naar het aangegeven adres, met een kopie van uw identiteitskaart of een kopie van een gelijkwaardig document. Als u van mening bent dat uw recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens is geschonden, kunt u ook een klacht indienen bij de Spaanse instantie voor gegevensbescherming (www.agpd.es).