1. VERANTWOORDELIJK VOOR DE WEBSITE

Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van KOOLAIR, S.L. met fiscaal nummer B88190830, vennootschap gevestigd te C/ URANO, 26 – POLIGONO INDUSTRIAL Nº 2 “LA FUENSANTA”, 28936 MÓSTOLES (MADRID), en ingeschreven in het handelsregister van Madrid, Blad M-677700, Folio 146, Volume 38070, 1e inschrijving (hierna KOOLAIR).


2. VERKLARING

Het bedrijf respecteert de privacyrechten van zijn Gebruikers en erkent het belang van de bescherming van de persoonsgegevens die het bedrijf over zijn Gebruikers verzamelt.
Dit document is bedoeld om de gebruikers van de website te informeren over de verwerking van persoonsgegevens op deze website.


3. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT DOOR ENKEL TOEGANG TOT DE WEBSITE

3.1 Welke gegevens worden verwerkt

Door enkel toegang tot de website verzamelt het bedrijf het IP-adres en andere gegevens over de verbinding en de herkomst ervan.
Het IP-adres is een code die de internetverbinding van de gebruiker op een bepaald tijdstip identificeert.
Alleen de internetprovider van de gebruiker kan de abonnee identificeren aan wie op een bepaald moment een IP-adres is toegewezen.
Door de aard van de server die de website ondersteunt, wordt het IP-adres van de gebruiker automatisch geregistreerd, samen met de datum en het tijdstip van toegang.

3.2 Waarvoor worden deze gegevens gebruikt

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om het normale gebruik van de website te beheren en om statistische analyses over het gebruik van de website uit te voeren.

3.3 Ontvangers van gegevens

Deze gegevens wordt niet aan derden verstrekt, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld een officieel verzoek in het kader van een politieonderzoek).

3.4 Rechtmatige verwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van het IP-adres is gebaseerd om met deze technologie de weergave van de website mogelijk te maken.

3.5 Termijn voor gegevensverwerking

IP-adressen worden gedurende 1 maand bewaard.


4. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER EN HOE HIJ DEZE KAN UITOEFENEN

De regelgeving inzake gegevensbescherming garandeert de gebruikers de volgende rechten:

 • Toegang: De gebruiker kan worden geïnformeerd over welke gegevens worden bewaard, de herkomst ervan, aan wie ze zijn verstrekt en met welke doeleinden ze zijn verwerkt.
 • Correctie: De gebruiker wordt in staat gesteld foutieve of verouderde gegevens te corrigeren.
 • Opheffing: Hiermee kan de gebruiker de verwerking van zijn gegevens stopzetten.
 • Bezwaar: Hiermee kan de gebruiker het gebruik van zijn gegevens voor een bepaald doel stopzetten.
 • Beperking: De gebruiker kan de verwerking van zijn gegevens beperken, maar op zodanige wijze dat ze voor een later doel worden bewaard.
 • Dataportabiliteit: Hiermee kan de gebruiker een kopie van zijn gegevens in elektronisch formaat verkrijgen en, in bepaalde omstandigheden, verzoeken dat deze gegevens aan een andere dienstverlener worden meegedeeld. Dit is alleen van toepassing op geautomatiseerde verwerking met toestemming van de gebruiker of voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Intrekking van de toestemming: Hiermee kan de Gebruiker de toestemming die hij eventueel heeft gegeven voor de verwerking van zijn gegevens intrekken.

Deze rechten vereisen de mogelijkheid om de gebruiker die erom verzoekt te identificeren en zijn of haar identiteit te verbinden aan de door het bedrijf verwerkte gegevens.
Het bedrijf kan dit verband echter niet leggen met de gegevens die het verwerkt door slechts toegang tot de website, tenzij de gebruiker bepaalde documentatie kan overleggen die identificatie mogelijk maakt (bijvoorbeeld een certificaat van zijn of haar internetprovider met vermelding van het IP-adres dat op een bepaalde datum en een bepaald tijdstip aan de gebruiker is toegewezen).
Gebruikers worden hierbij op de hoogte gesteld dat zij de bovengenoemde rechten bij het bedrijf kunnen uitoefenen, alsmede hun toestemming voor de verwerking kunnen intrekken als zij die hebben gegeven. Dit kan per post naar het bovenstaande adres of per e-mail naar rrhh@koolair.com gedaan worden.
Indien gebruikers nadere informatie hierover wensen of van mening zijn dat hun recht op gegevensbescherming is geschonden, kunnen zij contact opnemen met het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming (www.aepd.es)


5. ANDERE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1 Cookies en dergelijke

De entiteit gebruikt cookies en dergelijke technologieën voor het opslaan en ophalen van gegevens op eindapparatuur (hierna “cookies” genoemd).
Cookies zijn bestanden die naar de browser van de gebruiker worden gedownload en later door het bedrijf kunnen worden gelezen. Zo maken cookies verschillende functionaliteiten mogelijk, zoals bijvoorbeeld het herkennen van een Gebruiker die de website eerder heeft bezocht en het kunnen analyseren van het gebruik van de webdienst om deze te verbeteren.
Het is echter niet mogelijk de identiteit van de Gebruiker te achterhalen aan de hand van de door het bedrijf gebruikte cookies, tenzij de Gebruiker op andere wijze aanvullende informatie verstrekt en deze kan worden gekoppeld aan de gedownloade cookies.
Zie voor meer informatie het Cookiebeleid.

5.2 Contactformulier:

KOOLAIR verwerkt de via het contactformulier verstrekte gegevens om op te kunnen voldoen aan het verzoek van de aanvrager.

 • Wettelijke basis: De toestemming die de gebruiker heeft gegeven bij het versturen van het contactverzoek vormt de wettelijke basis voor de genoemde verwerking.
 • Bewaarperiode: De gegevens worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om aan het verzoek van de gebruiker te voldoen. Daarna worden ze geblokkeerd en gedurende 3 jaar bewaard om aan eventuele aansprakelijkheid in verband met de verwerking te kunnen voldoen.

De gebruiker kan de toestemming te allen tijde intrekken, en zijn rechten uitoefenen, zoals staat aangegeven in het gedeelte over de rechten van de belanghebbenden in dit privacybeleid.

5.3 “Werk bij ons”-formulier:

KOOLAIR verwerkt de gegevens die via het formulier “Werk bij ons”worden verstrekt om de gegevens in uw CV te beheren voor haar huidige en toekomstige selectieprocedures.

 • Wettelijke basis: De toestemming die de sollicitant heeft gegeven bij het versturen van de CV vormt de wettelijke basis voor de genoemde verwerking.
 • Bewaarperiode: De gegevens worden verwerkt zolang dat nodig is om de sollicitatie te verwerken en gedurende één jaar voor het geval uw sollicitatie van belang is voor toekomstige selectieprocedures.

De gebruiker kan de toestemming te allen tijde intrekken, en zijn rechten uitoefenen, zoals staat aangegeven in het gedeelte over de rechten van de belanghebbenden in dit privacybeleid.


6. VERZENDEN VAN COMMERCIËLE COMMUNICATIE

Het middel dat wordt gebruikt voor het verzenden van commerciële e-mailberichten bevat links en kleine, transparante afbeeldingen die aan uw e-mailadres worden gekoppeld. Op die manier kan KOOLAIR, wanneer een van deze afbeeldingen wordt gedownload of de links in de e-mail worden geopend, weten of de e-mail is geopend of dat een link in de e-mail is geopend hetgeen gebruikt wordt voor statistische doeleinden. U kunt dit gebruik voorkomen door uw e-mail manager of programma zodanig te configureren dat het automatisch downloaden van afbeeldingen wordt voorkomen, en door geen links te openen in e-mails die u ontvangt.
Bij elk bericht kan de gebruiker bezwaar maken tegen het ontvangen van dit soort informatie via de specifieke mechanismen om de afmelding te verwerken, en in voorkomend geval verzoeken om het recht op herroeping van de toestemming, verzet of verwijdering.


7. MEER INFORMATIE

Als u vragen heeft over de informatie in ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar: info@koolair.com

.